حرف نزن فقط شروع کن
دوست دارم محبوب باشم
همه باید بفهمم که من موفق هستم
من خیلی شده که دست بقیه رو گرفتم
من با بقیه خیلی فرق دارم
.
هرچی بیشتر از خودت تعریف کنی، بیشتر از خودت بد گفتی
بزار عملت تورو معرفی کنه نه حرفت

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید