حق کمیسیون در قرآن
میدونستی میتونی تا ۱۰۰ درصد حق کمیسیون و سود از خدا بگیری ؟؟؟
بله ، اگر مشتری بیاری و دعوت به دین و خوبی ها کنی، خدا مثل ثواب اون فردی که تو دعوتش کردی به تو هم میده ، این خیلی سود خوبیه
و بلعکس اگر کسی رو به گناه و معصیتی دعوت کنی….

دیدگاهتان را بنویسید