خودتو بشناس

یکی از اقدامات اولیه و بسیار مهم در مسیر دست یابی به هدف، شناسایی و تقویت منابع و امکانات است. اگر می خواهید به طور جدی در مسیری که شما را به هدف ‎هایتان می رساند حرکت کنید باید به این سوال پاسخ دهید که چه منابع و امکاناتی دارید و ره توشه شما برای قدم گذاشتن در این مسیر چیست؟ معمولاً افراد در پاسخ به این سوال، ذهن خود را معطوف منابع بیرونی می ‎کنند و به امکاناتی مثل پول، خانوادۀ موافق و همراه، دوستان خوب و حامی و… فکر می‎ کنند.

اما آنچه از اینها بسیار مهم تر است و باید مدّ نظر قرار بگیرد منابع درونی است و منظور منابع و امکانات درونی صفات، ویژگی ‎ها و خصلت ‎ها و عادات مثبتی است که از آن برخورداریم. به عنوان نمونه اگر شما فردی صبور و با حوصله هستید، اگر روحیۀ مشورت کردن دارید و به هیچ عنوان خودرأی و لجباز نیستید، اگر میل به مطالعه، یادگیری و تغییر دارید و اگر اراده و پشتکار خوبی دارید همۀ اینها منابع و امکانات بسیار ارزشمندی که می ‎تواند شما را در دست یابی به اهداف تان کمک کند. شما می توانید با برخورداری از این صفات و ویژگی های مثبت اخلاقی و رفتاری بسیاری از منابع و امکانات بیرونی و خارجی را تحصیل کنید و یا فقدان آنها را جبران کنید. ولی نبود این صفات می تواند هر منبع بیرونی را ضایع کند و از بین ببرد. بنابراین هم اکنون قلم و کاغذی بردارید و منابع درونی خود را یادداشت کنید. ممکن است بگویید من هیچ منبع درونی و ویژگی مثبتی ندارم که بخواهم آنها را شناسایی و تقویت کنم. اما مطمئن باشید که این یک تصور عجولانه و نادرست است و چنین تصوری به دو دلیل عمده ایجاد می شود. اول اینکه احتمالاً شما آنقدر روی صفات منفی، خصلت های بد، ضعف ها و نقص های خود تمرکز کرده اید که داشته ها و موهبت های خود را نمی بینید و دوم اینکه گاهی این تصور ناشی از وسواس کافی بودن است. یعنی این طور گمان می کنید که یک صفت و یا ویژگی اخلاقی مثبت باید در حدّ عالی و کمال خودش باشد که شایستۀ دیدن و به شمار آوردن باشد. در صورتی که لزومی به این سخت گیری نیست. همین که صفت مثبتی در شما هست که جمعی از اطرافیان شما از آن کم بهره اند کافی است.

 

مثلاً اگر شما نسبت به برخی دوستان و بستگان خود نصیحت پذیرتر هستید این یک منبع جدی و قابل تأمل است. اگر چه این روحیه در حدّ کمال در شما نباشد. بنابراین هم اکنون به دقت خود را بررسی کنید و تمام ویژگی ها و خصلت های مثبت خود را در هر حد و  اندازه ای است بنویسید. خصوصاً مواردی را که فکر می کنید برای دست یابی به خواسته هایتان اهمیت بیشتری دارد. پس از شناخت این صفات اکنون باید سعی در تقویت و پرورش آنها کنید. یادتان باشد هر چه منابع درونی شما بیشتر و قوی تر شود و از این جهت مجهزتر شوید امکان و سرعت دست یابی تان به اهدافتان بیشتر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید