زیباترین رنگ
اگه بخوای یک سطل رنگ برداری و خودت رو رنگ بزنی چه رنگی رو انتخاب میکنی؟
اگه بخوای روح و جسم خودت رو شبیه یکی بکنی ، اون کس کیه؟
بهترین رنگ رو انتخاب کن

دیدگاهتان را بنویسید