شکر خدا = تشکر از والدین
اگه میخوای از خدا تشکر کنی اول برو سراغ پدر و مادرت
اونهارو که راضی کنی خدارو هم راضی کردی

دیدگاهتان را بنویسید