مسیر خوشبختی
هیچ انسانی انسان نیست اگر که اون اصولی رو که باید طی کنه رو، طی نکنه….چرا که انسانیت بدون این اصول بسیار خطرناکه…. وهمه هم اینو می دونیم که هرکسی که عاقل تره خطر رو بهتر احساس می کنه

دیدگاهتان را بنویسید