من مجبورم این فیلم رو بارگذاری کنم
تمام این کار هایی که توی دنیا میکنیم آیا مجبور به انجامش هستیم یا اینکه اختیار کامل داریم؟
الان که دارم این چیزهارو برای شما می نویسم آیا مجبورم یا نه؟

دیدگاهتان را بنویسید