موفقیت در سختی هاست
همه چی ایراد داره
مدرسه، مامان و بابا، کارهام
.
چرا باید گاهی انقدر سختی کشید

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید