میلاد امام حسن مجتبی
ببین این من بودم که باعث شدم تو به اینجا برسی…من کارتو راه انداختم….من زیربالو پرتو گرفتم
من چرا باید به کسی خوبی کنم که اصلا قدردان من نیست….

دیدگاهتان را بنویسید