وفات حضرت خدیجه کبری
تا حالا شده به موفقیت هات بخندند؟؟
تا حالا شده به خاطر اعتقاد و رفتار درستی که داری مسخره ات بکنن؟
شده تا حالا به خاطر دینداری بهت بگن امل، عقب افتاده؟؟

دیدگاهتان را بنویسید