وقتی خدا هست چرا به اهل بیت توسل کنیم؟
یکی از ایراداتی که اهل سنت به شیعیان می گیرند اینه که میگن، وقتی خدا هست چرا میرید در خانه اهل بیت و از اون ها درخواست می کنید و در خانه ی آنها را می زنید؟

دیدگاهتان را بنویسید