وکیل پایه یک جهان
اون وقتایی که توی زندگی به مشکلات مختلفی بر میخوری
با خانومت دعوا میشه
کرونا میاد و کارو کاسبیت می خوابه
اون موقعی که باید اجاره خونه و قبض هاتو پرداخت کنی
یا وقتی صاحب کارت جوابت میکنه
اینجور موقع ها چکار میکنی؟!

دیدگاهتان را بنویسید