چرا حکم بعضی چیزها در قرآن نیامده؟
خیلی ها فکر میکنند چون قران کتابی است که طرف خدا آمده پس حتما باید تمام چیزهایی که در دین اسلام گفته شده در قران آمده باشد
مثل اینکه میپرسن آیا اسم امام زمان در قران امده؟
یا اسم امام علی چی؟
اینکه میگید سگ نجس است کجای قران است؟
سند خمس در قران کجاست؟

دیدگاهتان را بنویسید