چرا مراجع باهم اختلاف نظر دارند؟
وقتی خدا یکی
پیامبر اسلام یکی
اهل بیت نظراتشون یکی
پس چرا مراجع انقدر با هم اختلاف دارند و نمیشینند اختلافاتشون رو حل کنن؟!!

دیدگاهتان را بنویسید