چرا من باید تو انتخابات شرکت کنم؟!
.
.
رای بی رای
مگه رای من فایده ای هم داره؟
بابا اینا همشون دزدن چرا ما باید الکی خودمون رو بیاریم وسط؟

دیدگاهتان را بنویسید