چی باعث میشه که من گناه کنم؟
فلان آخوند فلان اشتباه رو کرده پس من دیگه نماز نمیخونم
یا می بینیم اونهایی که نمازخوان ترند دروغ گو ترند
اون زنی که چادری و به حساب خودش حجاب حضرت زهرا سرشه اما غیبت هم میکنه که بیا و ببین
پس من دیگه نه نماز میخونم نه چادر سرم می کنم و نه روضه میرم!!!

دیدگاهتان را بنویسید