در این مقاله باهم یادگرفتیم که چطور از عشقمان در زندگی مشترک مراقبت کنیم در آخر ما را قدم به قدم به همسرمان نزدیک می‌کند و عشق هم هم افزایش میابد. یادتان باشد که افزایش عشق در زندگی، فقط به نکاتی که گفتیم محدود نمی‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که کمی در صفحه «راز همسران خوشبخت» بگردید تا مقاله‌ها و ویدیوهای بیشتر ما را در آنجا ببنید.